State Home Page
 Home   Contact Us   Email Us  
Banner
spacer
State of Alaska >  Division of Elections >  Language Assistance >  Tagalog (Filipino)

Filipino (Tagalog) Impormasyon

Halimbawang Balota

Panukalang Batas Bilang #2 - 2014 Pangkalahatang Halalan
Play Audio File

Pananalita sa Balota

Play Audio File

Neutral Buod

Play Audio File

Pahayag sa Suporta

Play Audio File

Pahayag sa Oposisyon

 

Neutral Buod, Pahayag sa Suporta/Oposisyon Written - (PDF)


Panukalang Batas Bilang #3 - 2014 Pangkalahatang Halalan
Play Audio File

Pananalita sa Balota

Play Audio File

Neutral Buod

Play Audio File

Pahayag sa Suporta

Play Audio File

Pahayag sa Oposisyon

 

Neutral Buod, Pahayag sa Suporta/Oposisyon Written - (PDF)


Panukalang Batas Bilang #2 - 2014 Pangkalahatang Halalan
Play Audio File

Pananalita sa Balota

Play Audio File

Neutral Buod

Play Audio File

Pahayag sa Suporta

Play Audio File

Pahayag sa Oposisyon

 

Neutral Buod, Pahayag sa Suporta/Oposisyon Written - (PDF)Polyeto Para sa Impormasyon ng Botante

Public Service Announcement

Prior Years Public Service Announcement (Audio files)

   Home   Webmaster   Site Map   Disclaimer